Arjanne kindercoaching kinderkwaliteitenspel

Werkwijze

Meestal nemen de ouders van het kind contact met mij op. Als kinderen iets ouder zijn, doen zij dat in sommige gevallen zelf. 
Contact met mij opnemen kan via de mail, telefonisch of sociale media. We kunnen op deze wijze alvast via de digitale weg kennismaken, ik licht mijn werkwijze nader toe en we bespreken kort de hulpvraag van uw kind. Vervolgens stuur ik per e-mail een intakeformulier om in te vullen zodat ik een beeld krijg over uw kind, de gezinssituatie, de hulpvraag en eventuele bijzonderheden. Hierna volgt een intakegesprek bij jullie thuis, op school of op een nader af te spreken locatie. Deze intake doe ik bij voorkeur met de ouder(s) en het kind samen. De intake is gericht op daadwerkelijke kennismaking, het doornemen van het intakeformulier en bespreken van de hulpvraag. Daarnaast licht ik mijn werkwijze nader toe en bespreken we de voorwaarden. Voelt het voor u, uw kind en mij goed, dan kunnen we starten met een coaching traject. 
 
Ik werk met losse sessies, omdat van tevoren lastig te bepalen is hoe lang een traject precies zal duren. Vaak zijn er zo’n vier tot zes sessies nodig om echt tot resultaten te komen. Uiteraard gaat het plannen van een nieuwe sessie altijd in overleg. Indien gewenst is tussentijds overleg over de voortgang mogelijk. Aan het einde volgt altijd een terugkoppeling en evaluatie van het traject. 
 
Ik gebruik geen vaste methode bij het coachen. Elk kind is uniek en hoewel hulpvragen soms op elkaar lijken, past niet elke werkvorm bij elk kind. Ik luister en kijk naar uw kind en bied maatwerk. Op basis daarvan kies ik een werkvorm die uw kind kan helpen. De werkvormen zet ik in tijdens de sessies. Soms geef ik een kleine opdracht mee voor thuis waar we in een volgende sessie op terugkomen. Ook kan het voorkomen dat ik een opdracht heb voor de ouders. 
 
De coaching kan plaatsvinden bij jullie of bij mij thuis. Met Katholieke Basisschool de Poort in Loenen heb ik een samenwerkingsverband. Voor kinderen van die school kan de coaching ook op school plaatsvinden. Dit gaat uiteraard in overleg met u als ouders en de school.